Felanmälan

Information om anmälan av fel i lägenhet och gemensamma utrymmen.

Vid fel ska du vända dig till Storholmen Förvaltning AB. Felanmälan görs via telefon 08-520 252 00 eller .
Du kan även besöka www.storholmendirekt.se. Storholmens kundtjänst är öppen måndag-fredag mellan kl. 07.00 – 21.00

Det kan gälla fel som uppstått i trapphuset, tvättstugan eller andra gemensamma utrymmen, men också akuta fel som uppstått i din lägenhet som t.ex. vattenskada eller elavbrott.

Det är också Storholmen Förvaltning som du kontaktar om du exempelvis vill ändra namnet på lägenhetsdörren, på skärmen i trapphuset eller ändra telefonnummer i porttelefonen.

Du som bostadsrättshavare står själv för reparationer och underhåll av din lägenhet (obs! inklusive låssystemet). Du kan välja att anlita Storholmen Förvaltning AB, men du får i sådana fall själv stå för eventuella kostnader. I föreningens stadgar finns information om vad du som bostadsrättshavare respektive föreningen är ansvarig för.

Vid akuta fel som måste åtgärdas under kvällstid eller på helg (t.ex. pågående vattenläckor eller elavbrott) ska du kontakta jourföretaget Habitek,
deras telefonnummer är 08-645 17 45.

Observera att varje utryckning från jouren är förenad med en särskild kostnad för föreningen eller för bostadsrättshavaren.
Det är därför viktigt att endast nyttja jouren när det är absolut nödvändigt.
Om jourutryckning sker för att åtgärda något som faller under ditt ansvar som bostadsrättshavare så kommer föreningen att vidarefakturera kostnaden till dig.

Vid eventuella frågor kring detta, kontakta

I akuta eller vid tveksamma situationer kan styrelsens Fastighetgrupp kontaktas: 0700202016 eller 0700202017