Hushållselen

Energipriserna har ökat kraftigt under hösten med toppnotering under december 2021. Tyvärr visar prognoserna på fortsatt volatila elpriser! Föreningens kostnader för energin har påverkats i betydande grad! Styrelsen har under årets första månader tvingats justera upp priset på aviserad elförbrukning vilket skett med fördröjning jmf respektive kostnadsmånad. Styrelsen har därför beslutat att from 20220401 anpassa  kilowattpriset för hushållselen varje kalendermånad. ERB har för detta infört en rutin som innebär att föreningens faktiska kostnader för elenergin under kalendermånad utgör underlag för beräkning av elpriset för samma kalendermånad mot medlemmarna med avisering månaden efter förbrukningsmånanden.

Exempel: Föreningens totala elkostnad för mars månad prissätter (pris/kwh) medlemmens elförbrukning under samma månad.

Den administrativa hanteringen av månadsavierna medför att medlemmens elkostnad för mars påförs månadsavin för maj som skickas ut i mitten av april, o s v.