Inglasning av balkong

Nu har vi alla avtal på plats gällande inglasning av balkong

Inglasning är möjlig på balkonger som vetter mot innergården. Föreningen har erhållit ett lagakraftvunnet beslut om bygglov som enligt
beslutet möjliggör för medlemmar som har balkonger inåt fastighetens innergård att låta inglasa sina balkonger.

Styrelsen avser att som nästa steg uppdra åt Nordisk Inglasningar att ansöka om motsvarande bygglov för fastighetens balkonger som
vetter mot Rosterigränd. Om ett positivt beslut erhålls avser styrelsen ansöka om bygglov för resterande balkonger som vetter mot Fruktparken.

Föreningen har skrivit ramavtal med Nordiska Inglasningar som utvald exklusiv leverantör av balkonginglasningar i föreningen.
Styrelsen har tagit in offerter och värderat olika aktörer i både utförande, prestanda och pris.

Nordiska Inglasningar tillser att samtliga inglasningar följer samma profil så att utseendet på fastigheten blir enhetlig.


Boka din tid för demonstration på länken:
www.nordiskainglasningar.se/rosteriet

Klicka på bilden för att se hur din balkong kan komma att se ut inglasad (det går även att gå runt i bilden) – för mer information klicka här: www.nordiskainglasningar.se
 

Ramavtal och prislista

Digital broschyr


Frågor relaterade till föreningen, kontakta

Frågor relaterade till inglasning, avtal, priser och villkor, kontakta Telefon: 070 - 891 37 56